• Dental Clinics in Antwerpen en Brussel (België)
• Sociale en gezondheidszorginterface tussen het Vlaams Gewest en de nieuwkomer
• Sponsoring van Vlaamse Culturele en Artistieke activiteiten
• State of the art tandverzorging, erkend door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV)

GETUIGENISSENIn deze rubriek zal U de getuigenissen kunnen lezen van personen met wie wij in eng kontakt prettig hebben samengewerkt of nog steeds samenwerken en die hun positieve ervaringen wensen te delen met de bezoekers van onze webstek.

Zoals U kan zien gaat het om collega’s, patiënten,
hoogwaardigheidsbekleders, weldadigheidsorganisaties,
onze partners, enz…

Mocht U, als bezoeker, zich tevens aangesproken voelen door
onze boodschap, aarzel dan niet om dit met ons te delen per gewone
brief of via ons elektronisch adres info@dentalclinics.be.