• Dental Clinics in Antwerpen en Brussel (België)
• Sociale en gezondheidszorginterface tussen het Vlaams Gewest en de nieuwkomer
• Sponsoring van Vlaamse Culturele en Artistieke activiteiten
• State of the art tandverzorging, erkend door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV)

DENTAL CLINICS, hoogopgeleide tandartsen te Antwerpen & BrusselTandarts David HATZKEVICH behaalde in 1994 zijn kandidaatdiploma tandheelkunde aan de VUB (Vrije Universiteit Brussel)  en is in 1996 met onderscheiding afgestudeerd als “licentiaat in de tandheelkundige wetenschappen” aan de ULB (Universtié Libre de Bruxelles).

In 1997 startte David HATZKEVICH zijn eigen tandartspraktijk te Antwerpen en in het daaropvolgende jaar reeds een tweede te Brussel.

Beide praktijken zijn algauw uitgemond in tandheelkundige centra en samenwerkingsverbanden met hoogopgeleide collega’s.

Zo ontstonden tenslotte de tandheelkundige centra DENTAL CLINICS te Antwerpen en te Brussel (Sint-Jans-Molenbeek en Jette).

Binnen de groepspraktijken van DENTAL CLINICS worden alle disciplines en specialiteiten van de tandheelkunde beoefend, waaronder ook de implantologie.

Tandarts David HATZKEVICH is implantoloog en protheticus en consulteert zowel in Antwerpen als in Brussel.

Sinds 2008 is tandarts David HATZKEVICH tevens stagemeester voor FOD Volksgezondheid en begeleidt en traint hij jonge collega’s tijdens hun verplichte stagejaar.

Sinds 2014 heeft tandarts HATZKEVICH zijn eigen labo dat gehuisvest is in zijn privé praktijk te Jette, waar zijn persoonlijke tandtechnieker de tandprothesen vervaardigt voor de Dental Clinics Group.