• Dental Clinics in Antwerpen en Brussel (België)
• Sociale en gezondheidszorginterface tussen het Vlaams Gewest en de nieuwkomer
• Sponsoring van Vlaamse Culturele en Artistieke activiteiten
• State of the art tandverzorging, erkend door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV)

NGO in eigen Land ?Meestal dient een zorgverlener die actief wenst te zijn op het humanitaire vlak zich te expatriëren en lange afstanden af te leggen onder de voogdij van een NGO (niet-gouvernementele organisatie) om zijn doelgroep van patiënten te bereiken. We zien dat bij Artsen zonder Grenzen, Wereldtandartsen, Tandartsen zonder Grenzen…

In het geval van DENTAL CLINICS, zijn het de patiënten die de verplaatsing hebben gemaakt, grotendeels in samenwerking met de autoriteiten, omdat ze een vitale “workforce” vertegenwoordigen voor de ontwikkeling van Vlaanderen. Deze migraties kunnen ook het resultaat zijn van de toepassing van de internationale verdragen zoals het vrije personenverkeer binnen de EU of het asielrecht.

Een NGO in eigen land ?

Het concept is nochtans niet revolutionair : sinds de XIXde eeuw ontfermen zich – vaak religieuze – organisaties over de mensen die in armoede leven in de vierde wereld. Of men nu denkt aan het gevecht van Guido Gezelle of aan de niet nalatende strijd van Adolf Daens tegen de miserabele leefomstandigheden van de fabrieksarbeiders en hun gezinnen ! Deze laatste stichtte trouwens de Christelijke Volkspartij en werd nadien verkozen tot Volksvertegenwoordiger in de lijn van de encycliek Rerum Novarum.

Maar de relatieve verdwijning van de Kerk uit het dagelijks leven alsook de modernisatie van de sociale organisatie van het land maken plaats voor wereldlijke NGO’s zoals DENTAL CLINICS.

Met name het RIZIV, de verschillende OCMW’s en in sommige particuliere gevallen FEDASIL hebben een mechanisme gecreëerd van tenlasteneming van deze patiënten op sociaal en soms zelfs op financieel vlak.

Er moesten echter nog NGO’s gevonden worden die bereid zijn om ze te verzorgen. Maar ook bekwaam om te communiceren met patiënten die pas aan het begin van hun leerproces van het Nederlands zijn.

Het is dus deze uitdaging die DENTAL CLINICS is aangegaan en wij moeten diep eerbetoon uitbrengen aan de Belgische en Vlaamse autoriteiten om een systeem van financiering tot stand gebracht te hebben dat praktisch elke inwonende van kwaliteitsverzorging verzekert. Anders gezegd ; er bestaat in Vlaanderen geen “tandheelkunde met twee snelheden”, voor zover men natuurlijk bepaalde prothetische zorgen als een luxe beschouwt en niet als een recht.

Maar in zijn geheel kunnen we stellen dat de nieuwkomer in Vlaanderen kan genieten van kwalitatieve tandheelkundige verzorging, verstrekt door gediplomeerde, bekwame en daarenboven polyglotte tandartsen.