• Dental Clinics in Antwerpen en Brussel (België)
• Sociale en gezondheidszorginterface tussen het Vlaams Gewest en de nieuwkomer
• Sponsoring van Vlaamse Culturele en Artistieke activiteiten
• State of the art tandverzorging, erkend door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV)

DE SPIRITTen huize van de tandheelkundige praktijken DENTAL CLINICS beoefenen we natuurlijk de kunst der tandheelkunde, maar tevens de kunst van de integratie. De geschiedenis van België – en heden van Vlaanderen – toont aan, dat de meest essentiële link die mensen tot één Natie voegt deze van de taal is – en dus die van de toegang tot een gemeenschappelijke cultuur.

Vlaanderen is steeds het middelpunt geweest van allerhande invasies : we zijn Bourgondiërs geweest maar ook Spanjaarden, Oostenrijkers, Fransen, Hollanders en tenslotte Belgen.

Vandaag tekent zich een tweevoudige beweging af : een progressieve, pacifistische en onderhandelde bevrijding van de Belgische Staat en tegelijkertijd een evenzo pacifistische invasie van uitheemse werkkrachten wier aanwezigheid noodzakelijk werd door onze economische bloei, die sommigen ook het “Vlaamse wonder” noemen.

Maar, daar waar onze taal, onze cultuur en onze identiteit heden uit het Belgisch proces van verpoppen ontspringen zou men in de toekomst beducht kunnen zijn voor de bedreigingen van de mondialisering, of anders gezegd de vredelievende economische invasies.

Het is in deze duidelijk omlijnde context dat de tandheelkundige praktijken DENTAL CLINICS hun volle betekenis krijgen : tandartsen afkomstig uit de vier uithoeken van de Europese Unie verzorgen er patiënten afkomstig uit drie continenten.

Maar wat al deze mensen gemeenschappelijk hebben is de wens om hier, op deze bodem, een nieuw Vaderland te vinden, haar taal en cultuur te appreciëren, en dit aan de hand van een permanent eerbetoon ook te bewijzen (zie pagina SPONSORING).

Taal en cultuur : het sterkste bindmiddel tussen de burgers van een natie !

Ten huize van de tandheelkundige praktijken DENTAL CLINICS, is “teamwork” geen loos woord in dien mate dat ter wille van één en hetzelfde streefdoel – de welvaart van Vlaanderen – een tiental zorgverleners tientallen duizenden nieuwkomers verzorgen. In perfecte harmonie…