• Dental Clinics in Antwerpen en Brussel (België)
• Sociale en gezondheidszorginterface tussen het Vlaams Gewest en de nieuwkomer
• Sponsoring van Vlaamse Culturele en Artistieke activiteiten
• State of the art tandverzorging, erkend door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV)

trabalhar como dentista na Bélgica

29/03/2016 by admin

O grupo Dental Clinics é uma rede de clinicas dentárias em Bruxelas e Antuérpia, Bélgica.

As nossas clínicas fornecem cuidados dentários a um universo aproximado de 50.000 pacientes.

Tanto o nosso staff como os nossos dentistas têm um background internacional.

A nossa organização está familiarizada com profissionais que têm a rotina de trabalhar na Bélgica por breves períodos de duas semanas, voltando de seguida ao seu país, sendo que as nossas clínicas também estão abertas aos sábados, domingos e feriados.

Em caso de estar interessado em se juntar ao grupo Dental Clinics, contacte info@dentalclinics.be

No Comments »

Jecta Dental Clinic, le centre dentaire de Bruxelles spécialisé en prothèse dentaire

15/02/2016 by admin

Le centre dentaire “Jecta Dental Clinic” est un lieu dédié à l’implantologie et à la prothèse dentaire.

Disposant de son propre laboratoire dentaire sur place, il est l’un des rares centres dentaires en Belgique en mesure de confectionner des prothèses dentaires de qualité, et/ou toutes autres travaux prothétiques, même complèxes (couronne, bridge, prothèses sur implants, inlay, facettes) dans un temps record.

A Jecta Dental, vous vous confier dans les mains du dentiste-chef, David Hatzkevich, implantologue et spécialiste en prothèse dentaire, qui avec l’aide de son équipe de professionels de la dentisterie, vous rendra votre plus beau sourire.

Vous pouvez joindre le centre dentaire Jecta au 0471 033 333.

www.jecta.be

No Comments »

Live in Spain/Portugal, while working as a dentist in Belgium !

15/02/2016 by admin

You are a Spanish/Portuguese dentist who loves to live in Spain/Portugal en who wants to work in Belgium ?

It’s possible !

Dental Clinics Group is a dental leader with it’s network of several major dental centers in Brussels and Antwerp.

In our centers we take care of more than 50.000 patients. Like our patients, our dentists are for the most of international background.

Our organisation is familiar with the routine of foreign dentists who come to work in Belgium for short periods of two weeks a month en than return to their own country of origine.

Because of the big demand for dental care and out of concearn that the foreign dentists use their time in Belgium profitably, our clinics are open on saturdays, sundays and on hollidays.

Postulate today by writing an email to info@dentalclinics.be

http://dentistbelgium.com/

No Comments »

Vivre au Portugal, et travailler comme dentiste en Belgique !

15/02/2016 by admin

Vous êtes un dentiste Portugais qui aime vivre au Portugal et qui veut travailler en Belgique ?

C’est possible !

Dental Clinics Group est un leader dentaire avec son reseau de plusieurs centres dentaires majeurs à Bruxelles et Anvers.

Dans nos centres ultramodernes nous soignons plus que 50.000 patients. Tout comme nos patients, nos dentistes sont pour la pluspart des internationaux.

Notre organisation est familier avec la routine des dentistes étrangers qui viennent travailler en Belgique durant 2 semaines par mois et qui rentrent ensuite dans leur propre pays d’origine.

Grace à la grande demande de soins et pour permettre aux dentistes étrangers de rentabiliser leur temps en Belgique, nos centres sont ouverts les samedis, dimanches et les jours féries.

Postulez encore aujourd’hui en écrivant à info@dentalclinics.be

http://dentistbelgium.com/

No Comments »

DENTAL CLINICS KAN U HET LEVEN VERGEMAKKELIJKEN !

25/10/2015 by admin

Beste Patiënt,

U weet dat ons tandheelkundig centrum erom bekommerd is dat u geen grote bedragen moet voorschieten ten titel van onze erelonen. Dit uit zich middels rechtstreekse facturatie aan uw verzekeringsinstelling (“derde betaler”).

Het koninklijk besluit van 18 september 2015 (MB 23/9/15) schaft één van de manieren af die toegang verlenen tot het derdebetaler stelsel, met name de financiële noodsituatie OIFNS.

Vanaf 1 oktober 2015 mogen de volgende personen gebruik maken van derdebetaler (de OCMW en FEDASIL zijn niet betroffen) :

a) patiënten met OMNIO statuut

b) kinderen tot 18 jaar

c) de gewoon verzekerde patiënten die een uitzondering gekregen hebben van hun ziekenfonds omdat ze chronisch ziek zijn of werkloos, enz.

Wij adviseren ten zeerste aan de patiënten die zich in de categorie c) bevinden om na te vragen bij hun ziekenfonds betreffende hun rechten op derdebetaler.

Voor de volwassene AO patiënten (bijv. 110/110) die niet meer in aanmerking komen voor derdebetaler heeft ons centrum een mechanisme uitgewerkt met gelijkaardige betalingsfaciliteiten als derdebetaler.

Dit mechanisme – toegepast in ziekenhuizen en laboratoria voor klinische biologie – wordt technisch “uitgesteld contant” genoemd.

Samengevat, de patiënt ontvangt het getuigschrift voor verstrekte hulp zonder de verzorging te betalen (met uitzondering van het remgeld) en geeft het zo snel mogelijk door aan zijn ziekenfonds.

2. per persoon wordt een waarborg van 80 euro gevraagd om toe te treden tot het mechanisme Pay when Reimbursed ! ; U krijgt een voucher als ontvangstbewijs die u goed moet bewaren ;

3. U beschikt over een periode van maximaal 15 dagen om het gevraagde bedrag aan DENTAL CLINICS te betalen ; anders gezegd, U mag niet treuzelen om het getuigschrift voor verstrekte hulp af te geven bij uw VI ;

4. bij uitblijven van betaling binnen de termijn onder punt 3 hierboven, wordt uw waarborg eigendom van DENTAL CLINICS en zal U daarenboven de gevraagde erelonen moeten betalen ;

Gelieve voor al Uw vragen betreffende Pay when Reimbursed ! rechtstreeks te bellen naar onze permanentie op het Gsm nr. 0475 53 31 69.

Tandarts David Hatzkevich
Chief dentist

No Comments »

Tramhalte Charlottalei (Rond punt Belgiëlei)

12/09/2015 by Lth, D. HATZKEVICH

Op 7 september 2015 heeft de Vlaamse vervoermaatschappij “De Lijn” de tramhalte Charlottalei definitief afgeschaft. Er komt geen vervangende halte in de plaats.

Het motief van de schrapping ligt in het feit dat het perron te kort is voor de reusachtige “Albatros” tram van Bombardier die welgeteld 42,7 meter lang is, recent aangekocht werd, en thans ingezet wordt op lijn 15.

Dat is slecht nieuws voor de omwonenden die zich voortaan ofwel naar de halte “Lange Leemstraat” zullen moeten begeven die zich zo’n 300 meter verderop de Belgiëlei bevindt, ofwel de andere kant zullen moeten opgaan, naar de halte “Plantin”, het premetrostation in de Mercatorstraat, op zo’n halve kilometer afstand.

Maar het zijn niet alleen de buurtbewoners die deze tramhalte, misschien wel de drukste van de Belgiëlei, zullen missen.

Recht voor de halte bevinden zich namelijk twee sociale tandartspraktijken, Dental Clinics en Solida, die samen 9 behandelingskamers tellen en meer dan 120 patiënten per dag ontvangen waaronder veel kinderen en bejaarden, een grote apotheek (dhr I. Bek), de hoofdzetel van Argenta met meer dan 150 werknemers, het Rode Kruis, de Wiznitz school, twee hotels, en achter de hoek is er het Serviceflatgebouw “Residentie Koningin Astrid” (Nerviërstraat 14-16).

De tramhalte “Charlottalei” heeft dus moeten zwichten voor de Albatroslijn met als gevolg dat tram 2 en de recent aangelegde tram 6 ook niet meer halt zullen houden op dit druk kruispunt Belgiëlei-Charlottalei (eigenlijk een rond punt), en dat brengt ons naar een heel andere problematiek, met name de veiligheid.

Toen de halte nog bestond stopten de trams die uit het centrum kwamen systematisch aan het kruispunt, ze moesten wel, de halte bevond zich namelijk net voor de lichten. Maar sinds de halte er niet meer is schieten de tramstellen aan 50km per uur uit de tunnel en razen ze bij groen met veel gedaver over het kruispunt heen.

Wie de buurt een beetje kent is vertrouwd met de talrijke fietsende kinderen zonder begeleiding, vaak jonger dan tien jaar, de telefonerende moeders met hun koetsen omringd door hun talrijke kroost, de whatsappende jongeren met hun ogen op hun smartphone gericht en met een headset op de oren. Het zijn allemaal mensen die over het kruispunt lopen zonder uit te kijken. Ze zijn het gewoon dat de trams stoppen, ze zijn ermee opgegroeid, “het zit in hun systeem”.

Niet alleen zal de aankomende tram niet meer stoppen (tenzij bij rood licht), maar bovendien, en dat werd waarschijnlijk door de beleidsmakers van De Lijn over het hoofd gezien, is de aankomende tram niet te bespeuren daar hij het kruispunt ondergronds nadert en pas op zo’n vijftig meter in volle vaart uit de tunnel tevoorschijn komt, verrassing !

De ongelukken lijken zo geprogrammeerd, het is maar een kwestie van tijd…

No Comments »

Jecta Dental Clinic Brussels – Gsm 0471 033 333

21/06/2015 by admin

Sinds vorige week is de persoonlijke website van tandarts David HATZKEVICH online.

De website – Jecta.be – behelst zijn praktijk in Jette, in het noorden van Brussel, waar hij zich wijdt aan de implantologie en de prothetische tandheelkunde.

Het is ook daar dat zijn eigen tandlabo zich bevindt en waar alle prothetische werken van de Dental Clinics Group vervaardigd worden, gaande van kunstgebitten, kronen, brugwerk en werk op implantaten zoals klikprothesen.

U kan de website vinden onder de url : http://www.jecta.be

De website is te bezichtigen in drie talen (Nl-Fr-En) en in drie formaten (desktop – tablet – smartphone) waardoor de internaut automatisch een aangepast lay-out te zien krijgt.

Er werd ook een link voorzien om vanuit de website een afspraak te regelen online via de Dental Clinics Contact Website.

De website werd ontwikkeld door Securimed.

No Comments »

Bijna 6 procent van de Belgen leeft zonder tanden

10/05/2015 by admin

(Belga) Zowat 5,6 pct van de Belgen leeft zonder tanden. Dat blijkt uit de resultaten van een groot onderzoek naar de orale gezondheid van de burgers, uitgevoerd in opdracht van het Riziv, waarover l’Avenir zaterdag bericht.

Een eerste studie betrof de jaren 2008 tot 2010. Dit onderzoek gaat over de periode van 2012 tot 2014, en toont aan dat 5,6 pct van de ondervraagde personen het zonder tanden moet stellen. Bij de vrouwen is dat percentage iets hoger dan bij de mannen. Tussen de verschillende regio’s is er dan weer weinig verschil.

Het aantal mensen zonder enig tandbederf is dan weer gestegen, van 1,6 pct naar 2,9 pct.

No Comments »

Nieuwe getuigschriften voor verstrekte hulp Mod. G

28/03/2015 by admin

Sinds enkele maanden gonst de medische wereld van geruchten betreffende nieuwe, zogezegd “fraudebestendige”, getuigschriften voor verstrekte hulp (GVVH) voorbereid door de regering Michel — lees : Maggie De Block.

Dankzij onze bevoorrechte contacten bij het RIZIV hadden wij recent de mogelijkheid om ze te ontdekken (zie hieronder GVVH Mod. G in downloadbare PDF).

Er is een ontegensprekelijke breuk met het verleden en een onmiskenbare invloed van het Franse “Feuille de soins” nauw aan het hart van Marisol Touraine, zowel qua vorm (A4 formaat en layout) als op gebied van achtergrond.

Een van de meest frappante eigenschappen van het nieuwe GVVH is dat het — naar voorbeeld van de Franse zorgnota  — door de patiënt moet ondertekend worden.

Andere opvallende eigenschap : daar waar op de Franse zorgnota tot drie prestatiecodes mogen voorkomen, kan het GVVH Mod. G er maar één dragen, weliswaar gecombineerd met de betrekkelijke verstrekking (urgentiesupplement, anesthesie tijdens een heelkundige ingreep, enz.).

Als er meer dan één handeling gerealiseerd werd, volstaat het om meerdere GVVH Mod. G te gebruiken, en ze sequentieel te nummeren : 1/12, 2/12 maar het totale aantal is onbeperkt.

De tandartsen schrijven het nummer van de tand in het veld voorbehouden voor de betrekkelijke verstrekking.

De patiënt moet dwingend geïdentificeerd worden via een streepjescode : deze komt voor op de meeste kleefbriefjes van het ziekenfonds ; zo niet moet de tandarts een klein programma gebruiken dat de cijfers van het INSZ overzet in een streepjescode op een kleefbriefje (het Amerikaans programma LABELS & ADRESSES van BeLight Software is hiertoe uitstekend geschikt).

Leuk detail, maar één dat toont tot op welk punt het medisch corps van zijn voetstuk gevallen is : op het GVVH Mod. G komt niet meer het RIZIVnr van de zorgverlener voor (genoemd “verstrekker”) noch dat van de voorschrijver, maar het Rijksregisternummer, als ging het om een gewone burger !

Daarna volgt een sectie van het GVVH waar de patiënt een reeks parameters moet bevestigen, waaronder financiële : het is de grote “financiële transparantie” gewenst door de regering Di Rupo en toegepast door Michel-De Block.

Het nummer van het getuigschrift wordt niet meer door FOD Financiiën gegenereerd, maar door… de partij die de erelonen int : het gaat dus om een interne referentie.

Het nieuw GVVH Mod. G wordt trouwens niet meer door SPEOS afgeleverd : het volstaat om het te downloaden op de website van het RIZIV of van Securimed bijvoorbeeld, en vervolgens af te drukken op een kleurenprinter**.

Ondervraagd over deze nieuwe GVVH heeft Laurette Onkelinx trouwens verklaard : “Het was geen kleine aangelegenheid, deze financiële transparantie in de gezondheidszorg : de Vilvoordse* heeft haar volle gewicht in de schaal geworpen !”

Langs Franstalige kant wordt er al gewezen naar een zekere Vlaamse predominantie bij de ontwikkeling van dit nieuw model, en naar de hand van Bart De Wever en de N-VA !

Als we de voor- en nadelen van het nieuwe getuigschrift op een rij zetten, kan men als volgt samenvatten :

Voordelen

– het is niet meer nodig om GVVH te bestellen en te betalen !

– het model G is universeel — ook voor wat betreft de nationale talen — en past voor alle zorgverleners (”verstrekkers”), met inbegrip van de verplegers, de logopedisten, de orthopedisten, alsook de vennootschappen of VZW’s, enz.

– de OIFNS (financiële noodsiutatie) zit vervat in het GVVH en moet dus niet apart bijgevoegd worden (in tegenstelling tot bijvoorbeeld bijlage 56) : zoals voorzien, zal de OIFNS niet meer bestaan als autonoom document

– de interne nummering is handiger

– men kan onmiddellijk zien volgens welke modaliteit het GVVH ingediend werd (kontant, derdebetalers, enz.)

Nadelen

– in geval van verscheidene handelingen moet men verschillende GVVH invullen, hetgeen vervelend kan zijn***

– men dient het RRNr van de voorschrijver te bekomen (en niet meer zijn RIZIV nr) : dit kan kleine problemen veroorzaken in het begin

– het gedeelte dat door de patiënt ingevuld moet worden is vrij lastig, maar het RIZIV meldt dat in geval van verschillende “opeenvolgende” GVVH (dit is de officiële terminologie), de patiënt zijn gedeelte maar een keer moet invullen

– het veld “Genormaliseerde referentie boekhouder” is opgesteld volgens het model van de gestructureerde mededeling van banken (met een “check digit”) : in geval van vergissing zal het GVVH verworpen worden.

Het in voege treden van dit nieuwe GVVH is voorzien vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad: vanaf dan zullen alle andere modellen in voorraad bij de zorgverstrekkers of hun vennootschappen uit de omloop genomen moeten worden om ze gedurende ten minste tien**** jaar te bewaren.

Volgens het RIZIV zal de publicatie “eerstdaags” moeten gebeuren.
__________________________
*Zo verwijst Mevr. Onkelinx naar haar opvolger, Dr M. De Block (in werkelijkheid komt ze uit Merchtem…)
**Het GVVH is enkel geldig in haar kleurenversie (sic).
***Het doel van de regering bestaat er waarschijnlijk uit om zodoende de toeloop tot gezondheidszorgen af te remmen.
****Geen enkele terugbetaling is voorzien !

Download : GVVH Mod G.pdf

2 Comments »

Steeds meer kleuters met rotte melktandjes

05/02/2015 by admin

Steeds meer kleuters moeten onder narcose om gaatjes in hun tanden te laten vullen. Kinderen hebben vaak zelfs tien rotte tandjes tegelijk, tot frustratie van tandartsen. Zij waarschuwen ouders: “Stop met kinderen zo veel gesuikerde drankjes te geven.”

“Kindermondjes vol etter, melktanden die getrokken moeten worden: we zien hier echt ongelofelijke dingen”, vertelt professor Luc Martens, hoofd van de afdeling kindertandheelkunde aan het UZ Gent. Steeds meer kleuters tussen 3 en 5 jaar komen er aan met méér dan 10 gaatjes, bijna een hele mond vol. “Omdat ze zo jong zijn en ze zo veel cariës hebben, kunnen ze onmogelijk op de tandartsstoel behandeld worden. Ze moeten dan vaak terugkomen en worden bang van de tandarts. En dus vullen we onder narcose de gaatjes.” Meer dan 500 kinderen ondergaan elk jaar de ingreep in het UZ Gent. “Het probleem wordt steeds groter: enkele jaren geleden was de wachttijd voor zo’n operatie 2 à 3 maanden, nu is dat al 4 à 5 maanden. Het gebeurt ook in alle lagen van de bevolking: ook kinderen van hooggeschoolde ouders behandelen we hier.”

Dat kleuters zo veel rotte tanden hebben is opmerkelijk omdat de mondgezondheid er – over de hele bevolking genomen – de laatste jaren op vooruitgaat. Martens: “Het grote probleem is dat ouders na de melkfles overschakelen op zoete drankjes. Die zijn écht niet goed voor de tanden. Niet alleen bij kleuters maar ook bij oudere kinderen zien we een tendens naar opnieuw méér gaatjes. Ook dat zou gepaard kunnen gaan met de enorme stijging van verbruik van gezoete dranken de laatste tien jaar. België staat immers in de top 5 van grootste verbruikers in Europa.”

No Comments »

« Previous Entries Next Entries »