• Dental Clinics in Antwerpen en Brussel (België)
• Sociale en gezondheidszorginterface tussen het Vlaams Gewest en de nieuwkomer
• Sponsoring van Vlaamse Culturele en Artistieke activiteiten
• State of the art tandverzorging, erkend door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV)

Herstelling tandprothese – Tel 03 239 88 88

19/04/2020 by admin

Een gebroken tandprohese kan meestal hersteld worden

Tandprothesen bestaan uit kunststof die gemakkelijk kan breken. Gelukkig kan een bestaande prothese meestal ook hersteld worden. Indien gewenst met een ingewerkte metalen versterking, dit maakt de herstelling robuuster.

Wat er ook wel eens gebeurt is dat een valse tand uit de prothese valt of dat er een tand moet worden bijgevoegd omdat u een natuurlijke tand hebt laten trekken. Soms moet er ook een haak worden toegevoegd om meer retentie te geven aan uw kunstgebit.

Het kan ook gebeuren dat een prothese niet meer goed zit en veel pijn doet. Dit kan vaak verholpen worden met een rebasing waarbij de basis van de prothese aangepast wordt om tot een betere fit te komen.

In sommige gevallen moet er een nieuwe prothese gemaakt worden.

Wij kunnen u daarbij helpen, en met ons eigen labo hebt u de garantie dat dit ook snel en kwalitatief opgelost wordt.

Hiertoe neemt u een afspraak met tandarts David Hatzkevich via het nummer 03 239 88 88.

Ps : het ziekenfonds komt tussen in deze reparaties en aanpassingen van kunstgebitten, voor zover ze door een tandarts uitgevoerd worden. Herstellingen rechtstreeks bij labo’s komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

No Comments »

Dringende tandheelkundige zorgen

16/04/2020 by admin

Beste patiënt,

De huidige situatie, met name de COVID-19 pandemie, laat ons niet toe om te werken zoals gewoonlijk.

Het spreekt echter voor zich dat, desondanks de lockdown, tandheelkundige noodsituaties kunnen voorkomen en in de hoedanigheid van zorgverleners is het onze rol om u te helpen.

Wij hebben de nodige schikkingen getroffen om tijdens de lockdown tegemoet te komen aan :

 • tandheelkundige noodgevallen
 • de voortzetting van onze prothetische werken (met inbegrip de opstart ervan), gezien het lager besmettingsgevaar met het virus

Alleen in één dezer gevallen, en onder voorbehoud dat u niet de typische kenmerken van een besmetting met het coronavirus vertoont (koorts, hoest, keelpijn enz.), kan u een afspraak maken via het nummer 03 239 88 88 of via onze contactwebsite www.dentalclinicsgroup.com (kiezen voor “Een zeer dringende afspraak” of “Een afspraak met tandarts Hatzkevich voor een prothese of implantaat”).

Met vriendelijke groeten,

David Hatzkevich, lth

No Comments »

********* ?????-?? **********

18/03/2020 by admin

???? ?????????????????? ?????? ?? ????????? ???????? ?? ?????? ??? ??????????????? ???????? ?? ?????????? ??? ?? ??? ? ?????.

?? ??????? ?????????? ??????????? ??????????.

????????? : ?? ??? ?? ??
????????? : ?? ??? ?? ??

………………………………………………………………

???? ??? ???????? ????????? ??? ???̧? ?? ????????? ?? ?? ???? ???????, ???? ?? ??? ?’?????̀?? ??????? ?????’?? ? ????? ??????.

???? ??????? ?́????????? ?????????? ?? ??́??́?????.

????????? : ?? ??? ?? ??
????????? : ?? ??? ?? ??

………………………………………………………………

??? ?????? ??????? ???????? ??? ????????? ?? ???? ??? ?????? ?????????? ???? ????????? ?? ??? ???????? ??????????s ????? ????? ???.

?? ?????? ??? ?????? ?????????? ?? ?????.

????????? : ?? ??? ?? ??
????????? : ?? ??? ?? ??

No Comments »

Terugbetaling tandimplantaten voor klikprothese vanaf 70 jaar

23/09/2017 by admin

Sinds enige tijd heeft de ZIV de terugbetaling voor tandimplantaten versoepelt.

Het gaat om twee implantaten die in de tandloze onderkaak gezet worden waarop dan een klikprothese of klikgebit bevestigd wordt. De tandprothese blijft dus uitneembaar, maar hij zit wel “klikvast” in de mond middels drukknoppen.Het mannelijk gedeelte van de drukknop ligt boven het tandvlees en het vrouwelijk gedeelte (het kapje) bevindt zich in de onderkant van de tandprothese.

De huidige voorwaarden zijn de volgende :

 1. Patiënt ouder dan 70 jaar.
 2. Er mogen sedert meer dan 1 jaar geen tanden meer zijn in de onderkaak.
 3. Patiënt is minstens één jaar van een volledige tandprothese op de onderkaak, waarvoor ook een terugbetaling van het ziekenfonds is geweest.


Wie de RIZIV reglementering op de voet volgt zal opgemerkt hebben dat de verankering niet meer in de bestaande gerebaseerde prothese moet geplaatst worden. Het beginsel dat de prothese niet voldoet is dus niet meer van toepassing.

No Comments »

“Brugdag” krijgt bij Dental Clinics een heel andere invulling

31/10/2016 by admin

Zoals gewoonlijk is ook dit jaar onze praktijk open met Halloween.

Daar waar andere praktijken de brug maken, blijven wij gewoon doorwerken op maandag 31 oktober en dinsdag 1 november 2016.

Hoewel wij voorrang verlenen aan onze trouwe patiënten zullen we ook spoedgevallen aannemen die tijdens het verlengde weekend last krijgen van een abces of van hevige tandpijn.

Een afspraak kan verkregen worden door te bellen naar ons secretariaat op 03 239 88 88 of via onze contactwebsite : www.dentalclinicsgroup.com

Het volstaat dan om het type afspraak te kiezen en U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld door één van onze medewerkers.

No Comments »

Cone Beam CT Scan – Dentascan 3D

14/09/2016 by admin

3D Dentascan

De laatste jaren heeft een nieuwe techniek zijn intrede gedaan in de maxillofaciale beeldvorming, namelijk de cone-beam CT.

Met de klassieke CT-scanners (Computed Tomography) gebruikt men een ééndimensionale detector die verschillende rotaties maakt rond de patient. Hierdoor bekomt men van een voorwerp een aantal opeenvolgende tweedimensionale beelden (vlakke doorsnedes) die dan kunnen worden samengevoegd om tot een driedimensionale visualisatie te komen (volume CT).

Echte volume CT-scanning is pas mogelijk met de Cone-Beam (CBCT), waar de stralenbron kegelvormig is en een tweedimensionale detector wordt gebruikt die één rotatie maakt zodat een ‘volume’ aan gegevens wordt bekomen. Via reconstructietechnieken creëert men dan een driedimensionaal volume dat gelijk is aan de vele aanliggende beelden die met een klassieke CT worden bekomen. Het bekomen volume kan vanuit elke invalshoek worden bekeken, doch er kunnen bovendien doorheen het volume doorsnedes worden gemaakt, dewelke op ware grootte kunnen worden gevisualiseerd zodat men als het ware doorheen het model beweegt.

De Cone Beam CT Scan laat toe om volwaardige driedimensionale beelden te maken van hoofd en hals met een spectaculair lagere stralingsdosis in vergelijking met de conventionele CT Scan. De stralingsdosis is dezelfde als die van een klassieke ‘face en profiel’ röntgenfoto van de sinus (twee opnames), maar de bekomen informatie via CBCT is vele malen superieur. Door de lage stralingsdosis worden repetitieve CT-onderzoeken ethisch aanvaardbaar.

Een ander voordeel van CBCT is dat de patiënt in staande houding kan worden onderzocht. Hierdoor worden de weke delen van het aangezicht en de hals niet langer vervormd door de liggende houding, zoals bij een klassieke CT het geval is. Ook niveaubeelden in de sinussen (NKO, pneumologie) kunnen door de staande houding beter worden herkend. CBCT met onderzoek in de staande houding is ook een absolute doorbraak in de driedimensionale (3D) planning van gecombineerde profielcorrectie ingrepen (osteotomieën) en bij de voorbereidende studie van implantaat-gevallen (mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde).

Bovendien worden de beelden sneller gerealiseerd gezien slechts één rotatie van stralenbron en detector rond het hoofd van de patiënt nodig is. De onderzoeksduur kan beperkt worden tot ongeveer 30 seconden.

De toepassingen blijven vandaag vooral beperkt tot het onderzoek van botstructuren zoals de aangezichtsschedel, sinussen, onderkaak en bovenkaak en kaakkopjes. De Cone Beam CT Scan is onder meer geïndiceerd bij:

 • pre-chirurgische implantaatplanning : nagaan van de beschikbare hoeveelheid kaakbot ter hoogte van de te implanteren zone en evaluatie van de toestand van vroeger geplaatste implantaten
 • pre-chirurgische planning van kaakosteotomieën
 • vervaardigen van driedimensionle modellen van de aangezichtsbeenderen
 • onderzoek van de beenderige componenten van de kaakgewrichten
 • evaluatie van geïmpacteerde gebitselementen en hun relatie ten opzichte van omliggende structuren
 • onderzoek van infectieuse botaantasting
 • visualisatie van de sinus maxillaris en evaluatie van een ingestelde sinusitis-behandeling
 • nagaan van de vrije ademruimte (slaap-apnoe)
 • planning van esthetische aangezichtscorrecties
 • pre-orthodontische evaluatie en cephalometrische analyse

No Comments »

Internship Dentist Antwerp

08/09/2016 by admin
Our Antwerp Dental Clinic has a vacancy for a fulltime trainee dentist (stage).
Please send your CV to info@dentalclinics.be

No Comments »

Stage dentiste Anvers

08/09/2016 by admin

Centre dentaire Anversois réputé offre une place pour un(e) stagiare à plein temps.

Envoyez votre CV à info@dentalclinics.be

No Comments »

Stageplaats tandarts Antwerpen

08/09/2016 by admin

Dental Clinics Antwerpen biedt een stageplaats voor een voltijds tandarts.

Stuur Uw CV naar info@dentalclinics.be

No Comments »

Dental Clinics voert moeilijke endodontische behandelingen uit met behandelmicroscoop

08/05/2016 by admin

Het gebruik van een behandelingsmicroscoop is een must als men moeilijke (zeer kromme) wortelkanalen degelijk wil behandelen, of wanneer men geïnfecteerde tanden die eerder al endodontisch behandeld werden wil herbehandelen (re-endo).

De voordelen van een microscoop in de algemene tandartsenpraktijk zijn voor de hand liggend : de tandarts heeft een beter zicht dankzij de vergroting en de ingebouwde verlichting. Daarenboven hoeft de tandarts dankzij een complex spiegelmechanisme zich niet meer in allerlei bochten te wringen om toch maar zicht te krijgen op de aanwezige wortelkanalen.

Fijne kanalen worden hierdoor zicht- en behandelbaar, dat komt de kwaliteit van de zenuwbehandeling ten goede.

No Comments »

« Previous Entries