• Dental Clinics in Antwerpen en Brussel (België)
• Sociale en gezondheidszorginterface tussen het Vlaams Gewest en de nieuwkomer
• Sponsoring van Vlaamse Culturele en Artistieke activiteiten
• State of the art tandverzorging, erkend door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV)

Terugbetaling tandimplantaten voor klikprothese vanaf 70 jaar

23/09/2017 by admin

Sinds enige tijd heeft de ZIV de terugbetaling voor tandimplantaten versoepelt.

Het gaat om twee implantaten die in de tandloze onderkaak gezet worden waarop dan een klikprothese of klikgebit bevestigd wordt. De tandprothese blijft dus uitneembaar, maar hij zit wel “klikvast” in de mond middels drukknoppen.Het mannelijk gedeelte van de drukknop ligt boven het tandvlees en het vrouwelijk gedeelte (het kapje) bevindt zich in de onderkant van de tandprothese.

De huidige voorwaarden zijn de volgende :

 1. Patiënt ouder dan 70 jaar.
 2. Er mogen sedert meer dan 1 jaar geen tanden meer zijn in de onderkaak.
 3. Patiënt is minstens één jaar van een volledige tandprothese op de onderkaak, waarvoor ook een terugbetaling van het ziekenfonds is geweest.


Wie de RIZIV reglementering op de voet volgt zal opgemerkt hebben dat de verankering niet meer in de bestaande gerebaseerde prothese moet geplaatst worden. Het beginsel dat de prothese niet voldoet is dus niet meer van toepassing.

No Comments »

“Brugdag” krijgt bij Dental Clinics een heel andere invulling

31/10/2016 by admin

Zoals gewoonlijk is ook dit jaar onze praktijk open met Halloween.

Daar waar andere praktijken de brug maken, blijven wij gewoon doorwerken op maandag 31 oktober en dinsdag 1 november 2016.

Hoewel wij voorrang verlenen aan onze trouwe patiënten zullen we ook spoedgevallen aannemen die tijdens het verlengde weekend last krijgen van een abces of van hevige tandpijn.

Een afspraak kan verkregen worden door te bellen naar ons secretariaat op 03 239 88 88 of via onze contactwebsite : www.dentalclinicsgroup.com

Het volstaat dan om het type afspraak te kiezen en U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld door één van onze medewerkers.

No Comments »

Cone Beam CT Scan – Dentascan 3D

14/09/2016 by admin

3D Dentascan

De laatste jaren heeft een nieuwe techniek zijn intrede gedaan in de maxillofaciale beeldvorming, namelijk de cone-beam CT.

Met de klassieke CT-scanners (Computed Tomography) gebruikt men een ééndimensionale detector die verschillende rotaties maakt rond de patient. Hierdoor bekomt men van een voorwerp een aantal opeenvolgende tweedimensionale beelden (vlakke doorsnedes) die dan kunnen worden samengevoegd om tot een driedimensionale visualisatie te komen (volume CT).

Echte volume CT-scanning is pas mogelijk met de Cone-Beam (CBCT), waar de stralenbron kegelvormig is en een tweedimensionale detector wordt gebruikt die één rotatie maakt zodat een ‘volume’ aan gegevens wordt bekomen. Via reconstructietechnieken creëert men dan een driedimensionaal volume dat gelijk is aan de vele aanliggende beelden die met een klassieke CT worden bekomen. Het bekomen volume kan vanuit elke invalshoek worden bekeken, doch er kunnen bovendien doorheen het volume doorsnedes worden gemaakt, dewelke op ware grootte kunnen worden gevisualiseerd zodat men als het ware doorheen het model beweegt.

De Cone Beam CT Scan laat toe om volwaardige driedimensionale beelden te maken van hoofd en hals met een spectaculair lagere stralingsdosis in vergelijking met de conventionele CT Scan. De stralingsdosis is dezelfde als die van een klassieke ‘face en profiel’ röntgenfoto van de sinus (twee opnames), maar de bekomen informatie via CBCT is vele malen superieur. Door de lage stralingsdosis worden repetitieve CT-onderzoeken ethisch aanvaardbaar.

Een ander voordeel van CBCT is dat de patiënt in staande houding kan worden onderzocht. Hierdoor worden de weke delen van het aangezicht en de hals niet langer vervormd door de liggende houding, zoals bij een klassieke CT het geval is. Ook niveaubeelden in de sinussen (NKO, pneumologie) kunnen door de staande houding beter worden herkend. CBCT met onderzoek in de staande houding is ook een absolute doorbraak in de driedimensionale (3D) planning van gecombineerde profielcorrectie ingrepen (osteotomieën) en bij de voorbereidende studie van implantaat-gevallen (mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde).

Bovendien worden de beelden sneller gerealiseerd gezien slechts één rotatie van stralenbron en detector rond het hoofd van de patiënt nodig is. De onderzoeksduur kan beperkt worden tot ongeveer 30 seconden.

De toepassingen blijven vandaag vooral beperkt tot het onderzoek van botstructuren zoals de aangezichtsschedel, sinussen, onderkaak en bovenkaak en kaakkopjes. De Cone Beam CT Scan is onder meer geïndiceerd bij:

 • pre-chirurgische implantaatplanning : nagaan van de beschikbare hoeveelheid kaakbot ter hoogte van de te implanteren zone en evaluatie van de toestand van vroeger geplaatste implantaten
 • pre-chirurgische planning van kaakosteotomieën
 • vervaardigen van driedimensionle modellen van de aangezichtsbeenderen
 • onderzoek van de beenderige componenten van de kaakgewrichten
 • evaluatie van geïmpacteerde gebitselementen en hun relatie ten opzichte van omliggende structuren
 • onderzoek van infectieuse botaantasting
 • visualisatie van de sinus maxillaris en evaluatie van een ingestelde sinusitis-behandeling
 • nagaan van de vrije ademruimte (slaap-apnoe)
 • planning van esthetische aangezichtscorrecties
 • pre-orthodontische evaluatie en cephalometrische analyse

No Comments »

Internship Dentist Antwerp

08/09/2016 by admin
Our Antwerp Dental Clinic has a vacancy for a fulltime trainee dentist (stage).
Please send your CV to info@dentalclinics.be

No Comments »

Stage dentiste Anvers

08/09/2016 by admin

Centre dentaire Anversois réputé offre une place pour un(e) stagiare à plein temps.

Envoyez votre CV à info@dentalclinics.be

No Comments »

Stageplaats tandarts Antwerpen

08/09/2016 by admin

Dental Clinics Antwerpen biedt een stageplaats voor een voltijds tandarts.

Stuur Uw CV naar info@dentalclinics.be

No Comments »

Dental Clinics voert moeilijke endodontische behandelingen uit met behandelmicroscoop

08/05/2016 by admin

Het gebruik van een behandelingsmicroscoop is een must als men moeilijke (zeer kromme) wortelkanalen degelijk wil behandelen, of wanneer men geïnfecteerde tanden die eerder al endodontisch behandeld werden wil herbehandelen (re-endo).

De voordelen van een microscoop in de algemene tandartsenpraktijk zijn voor de hand liggend : de tandarts heeft een beter zicht dankzij de vergroting en de ingebouwde verlichting. Daarenboven hoeft de tandarts dankzij een complex spiegelmechanisme zich niet meer in allerlei bochten te wringen om toch maar zicht te krijgen op de aanwezige wortelkanalen.

Fijne kanalen worden hierdoor zicht- en behandelbaar, dat komt de kwaliteit van de zenuwbehandeling ten goede.

No Comments »

trabalhar como dentista na Bélgica

29/03/2016 by admin

O grupo Dental Clinics é uma rede de clinicas dentárias em Bruxelas e Antuérpia, Bélgica.

As nossas clínicas fornecem cuidados dentários a um universo aproximado de 50.000 pacientes.

Tanto o nosso staff como os nossos dentistas têm um background internacional.

A nossa organização está familiarizada com profissionais que têm a rotina de trabalhar na Bélgica por breves períodos de duas semanas, voltando de seguida ao seu país, sendo que as nossas clínicas também estão abertas aos sábados, domingos e feriados.

Em caso de estar interessado em se juntar ao grupo Dental Clinics, contacte info@dentalclinics.be

No Comments »

Jecta Dental Clinic, le centre dentaire de Bruxelles spécialisé en prothèse dentaire

15/02/2016 by admin

Le centre dentaire “Jecta Dental Clinic” est un lieu dédié à l’implantologie et à la prothèse dentaire.

Disposant de son propre laboratoire dentaire sur place, il est l’un des rares centres dentaires en Belgique en mesure de confectionner des prothèses dentaires de qualité, et/ou toutes autres travaux prothétiques, même complèxes (couronne, bridge, prothèses sur implants, inlay, facettes) dans un temps record.

A Jecta Dental, vous vous confier dans les mains du dentiste-chef, David Hatzkevich, implantologue et spécialiste en prothèse dentaire, qui avec l’aide de son équipe de professionels de la dentisterie, vous rendra votre plus beau sourire.

Vous pouvez joindre le centre dentaire Jecta au 0471 033 333.

www.jecta.be

No Comments »

Live in Spain/Portugal, while working as a dentist in Belgium !

15/02/2016 by admin

You are a Spanish/Portuguese dentist who loves to live in Spain/Portugal en who wants to work in Belgium ?

It’s possible !

Dental Clinics Group is a dental leader with it’s network of several major dental centers in Brussels and Antwerp.

In our centers we take care of more than 50.000 patients. Like our patients, our dentists are for the most of international background.

Our organisation is familiar with the routine of foreign dentists who come to work in Belgium for short periods of two weeks a month en than return to their own country of origine.

Because of the big demand for dental care and out of concearn that the foreign dentists use their time in Belgium profitably, our clinics are open on saturdays, sundays and on hollidays.

Postulate today by writing an email to info@dentalclinics.be

http://dentistbelgium.com/

No Comments »

« Previous Entries