• Dental Clinics in Antwerpen en Brussel (België)
• Sociale en gezondheidszorginterface tussen het Vlaams Gewest en de nieuwkomer
• Sponsoring van Vlaamse Culturele en Artistieke activiteiten
• State of the art tandverzorging, erkend door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV)

Welkom bij Dental Clinics !Misschien is het omdat het land waar ik geboren ben eerst van gedaante veranderd en tenslotte zelfs verdwenen is dat ik het historisch fenomeen begrijp dat de drijvende kracht vormt achter Vlaanderens streven naar autonomie.

Ook al is België niet onverdienstelijk, toch is het Vlaanderen dat mij veel gegeven heeft en het is mijn bedoeling daar niet aan onder te doen.

Te allen tijde was Vlaanderen een land van ernst, van arbeid en onthaal.

De werkkracht die wij vandaag benodigen komt in grote mate uit de landen van het ex-Sovjet blok : deze mensen ondervinden vaak moeilijkheden om zich te laten verzorgen omwille van taalbarrières en financiële hinderpalen.

Bij Dental Clinics verzorgen wij deze personen met oog voor hun acclimatisatie aan hun toekomstig vaderland, Vlaanderen.

Wij zien erop toe dat deze patiënten zich ontwikkelen tot goede Vlaamse burgers met een goede gezondheid.

Maar ik wil ook mijn deel bijdragen aan de collectieve inspanning voor culturele en artistieke promotie van Vlaamse kunst.  Op de pagina “SPONSORING” kan U ons mecenaatprogramma met betrekking tot deze activiteiten ontdekken.

Dental Clinics bevindt zich dus niet enkel op het kruispunt tussen het Oosten en het Westen, maar tevens op de as tussen de Vlaamse gezondheidszorg en het Vlaamse culturele leven.

Ik ben daadwerkelijk verheugd dat ik het voorrecht heb te mogen bijdragen tot de socio-economische ontwikkeling van onze Regio door deze te voorzien van gezonde mankracht, maar tevens door mee te werken aan het noodwendige culturele integratieproces van diens populaties, en last but not least het prestige van Vlaanderen te mogen bevorderen.


Tandarts David HATZKEVICH